CBS Ichthus 

Praatplaat en template Jaarplan

Foto template jaarplan CBS Ichthus

Staat jouw team al te popelen om met het jaarplan voor 2023 aan de slag te gaan? Of voelt het als een verplichting, waar jullie veel tijd en energie in steken?
Om vervolgens weer in de waan van de dag aan de slag te gaan… en jullie doelen niet meer scherp in beeld te hebben.

Voor CBS Ichthus maakten we een visueel jaarplan én een sjabloon waarop het team per doel alle actiepunten voor de komende periode kan noteren.

Niet in een bestand dat ver weggestopt op het netwerk staat. Of op een papiertje dat op een grote stapel beland. Maar als whiteboard aan de muur in hun teamkamer.

Zo blijven de doelen en actiepunten letterlijk in beeld!

“Samenwerken met Manda van PicturePower heb ik ervaren als persoonlijk, laagdrempelig, kundig en in staat om aan te sluiten bij ‘verhaal van de school’ en dit ook te voorzien van nieuwe ideeën vanuit haar vakgebied. 

Zo hebben wij ons jaarplan visueel gemaakt en gebruiken we dit in onze communicatie naar leerlingen, ouders, andere scholen en andere belanghebbenden rondom onze school. Dit zorgt voor duidelijkheid en herkenning. Voor het schoolteam biedt de visualisatie hierin hetzelfde. 

Tevens kwam Manda met het idee om onze visualisatie van onze schoolvisie ook speelser te maken en daarin herkenning aan te brengen door te werken met ‘vaste’ afbeeldingen voor onze deelgebieden ‘leren leven’, ‘leren denken’ en ‘leren leren’. Dit is gerealiseerd in samenwerking met een grafisch ontwerpbureau dat het visiebeeld eerder heeft ontworpen. Een mooi voorbeeld wat betreft het zoeken meedenken in mogelijkheden en het bundelen van krachten voor ons als klant.”

Gert Nijmeijer – Directeur CBS Ichthus

Definitief praatplaat jaarplan CBS Ichthus

Benieuwd wat de kracht is van een visueel én interactief jaarplan?