Groenpact

Visualiseren uitkomsten brainstormsessies

Voor een arbeidsmarktconferentie met ruim 100 deelnemers mochten we in opdracht van GroenPact een template ontwikkelen voor het vastleggen van de resultaten van 11 brainstormsessies over verschillende thema’s.

Tijdens de conferentie gingen de deelnemers met de templates aan de slag.

En na afloop hebben wij voor elk thema een praatplaat gemaakt waarop de ideeën, acties, betrokkenen en planning zijn vastgelegd. Deze praatplaten worden nu door de verschillende werkgroepen gebruikt om de komende tijd hun plannen scherp in het vizier te houden.

“In het najaar van 2019 organiseerden we een conferentie voor meer dan veertig stakeholders, met onder andere elf thematafels. De praatplaten hebben ons erg geholpen om opbrengsten van alle gesprekken tastbaar te maken. We gebruiken ze nu als praatplaat om ideeën vanuit de conferentie daadwerkelijk verder te brengen in de waan van de dag.”

Laura Roebroeck, GroenPact

Wil jij de uitkomsten van jullie bijeenkomst ook visueel vastleggen?