Martini Ziekenhuis Groningen 

Visualiseren jaarplannen Facilitair Bedrijf

Praatplaat Jaarplan MZH Facilitair

Met het Facilitair Bedrijf van het Martini Ziekenhuis hebben we al meerdere jaren hun jaarplannen in beeld gebracht. Eén praatplaat waarop de doelen van het Facilitair bedrijf als geheel staan. En voor de vier teams een praatplaat met de vertaling hiervan naar hun eigen jaarplan. Steeds weer een mooi en verhelderend proces, dat we steeds een beetje doorontwikkelen. Het jaarplan 2023 is interactief, zo is de status van de doelen het hele jaar zichtbaar. 

Jos Nijhof verwoord in zijn aanbeveling precies wat wij bedoelen met de kracht van visuele communicatie en waar wij onze opdrachtgevers graag mee helpen. Het gaat niet alleen om het eindresultaat, maar zeker ook om het proces daar naartoe. Want visualiseren geeft inzicht, scherpte en helderheid.

“Het Facilitair bedrijf van het Martini Ziekenhuis heeft haar visie en meerjarenplan het afgelopen jaar gevisualiseerd met behulp van een praatplaten. Het resultaat zijn overzichtelijke praatplaten, die gebruikt worden om te laten zien en bespreekbaar te maken wat onze visie is en welke lange en korte termijn doelen daar invulling aan geven. Ook de voortgang op onze doelen bespreken we aan de hand van deze praatplaten.

Belangrijker nog dan het resultaat, is het proces wat hieraan vooraf ging. De bouwstenen voor deze praatplaten waren bepaald, maar Manda heeft ons geweldig geholpen deze bouwstenen logisch te ordenen en de doelen zo concreet te maken dat ze op een heldere en herkenbare manier te visualiseren zijn. Manda pakt haar rol als regisseur van dit proces uitstekend op, stelt kritische vragen zodat kernachtig duidelijk wordt op welke manier de belangrijkste doelen in beelden kunnen worden omgezet en heeft zichtbaar en merkbaar veel ervaring bij zowel het doorlopen van dit conceptmatige proces zelf als de creatieve visualisatie en realisatie hiervan.

Jos Nijhof – Directeur Facilitair Bedrijf

Foto jaarplan MZH Facilitair

Jullie jaarplan ook in beeld brengen?